PSZICHOSZOCIÁLIS KOCKÁZATÉRTÉKELÉS

Munkahelyi stressz, bántalmazás és diszkrimináció mérése felsőfokon

Pszichoszociális kockázatoknak azokat a munkavállalót a munkahelyén érő hatásokat nevezzük (pl. munkahelyi konfliktusok, túlterhelés, munkahely bizonytalansága stb.), amelyek stresszhez, munkabalesetekhez, lelki és testi tünetekhez vagy éppen káros viselkedésekhez vezetnek. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 2008. január 1-jétől hatályos módosítása emeli be a munkavédelem törvényi szintű szabályozásába a pszichoszociális kockázati tényezők kezelésének munkáltatói feladatát

A kihívás

A munkahelyi terhelés negatív hatásai az elmúlt évtizedekben nőttek. A munkavállalókra nehezedő nyomás több szinten okozhat problémát: ide tartoznak a lelki és fizikai egészséggel kapcsolatos problémák és az egészségkárosító viselkedési szokások. Több tudományos vizsgálat igazolja, hogy a munkahelyi stressz túlzott mértéke hiányzásba, alacsony teljesítménybe és alacsony munkahelyi elégedettségbe fordul át. Egy munkaerőhiányos környezetben még fontosabb a pszichoszociális kockázatok felmérése és kezelése, hiszen ezek a kockázati tényezők egyértelműen kapcsolatba hozhatók a munkahely elhagyásával.

Néhány adat

Magyarországon évek óta nő a munkahelyi balesetek száma: 2014-ben még 19661 munkahelyi baleset volt, 2018-ban már 23738. Ezek jelentős részét a kezeletlen pszichoszociális kockázatok okozták.

Egy 2013-ban történt felmérés szerint csak a munkához kötődő depresszió költsége 617 milliárd euró volt éves szinten az Európai Unióban. Ennek nagy része a hiányzásból és a teljesítmény nélküli jelenlétből, a csökkent hatékonyságból, az egészségügyi és a szociális ellátó rendszert terhelő kiadásokból állt össze. Magyarországon évente több száz milliárd forint kárt okoz a nem megfelelően, illetve egyáltalán nem kezelt munkahelyi stressz.

A kezeletlen pszichoszociális kockázatok éves szinten átlagosan majdnem egy kiesett hónapnyi hiányzáshoz vezetnek az érintett személyek körében. A jelentős munkahelyi stresszt megélő munkavállalók nem csupán hiányoznak, hanem nagyobb valószínűséggel is mondanak fel, vagy választják a korai nyugdíjba vonulást.

Bár nehéz megállapítani, hogy egész pontosan hány embert érintenek ezek a negatív következmények, a statisztikák többsége azt mutatja, hogy körülbelül minden negyedik munkavállaló olyan mértékű munkahelyi stresszt él át, ami már negatívan hat a testi, lelki jóllétére.

A válasz: a pszichoszociális kockázatok mérése

Az első lépés a pszichoszociális kockázatok mérése. Ezt mi a törvényi szabályozásnak megfelelő kérdőívek és pszichológiai tesztek segítségével végezzük el. A pszichoszociális kockázatokat több szinten lehet mérni: a teljes szervezet szintjén, a munkacsoportok szintjén és az egyének szintjén. A teljes szervezet esetében egy olyan kérdőívet használunk, ami felméri egyrészt a pszichoszociális kockázati tényezőket, másrészt az ezekhez kapcsolódó egyéni és szervezeti következményeket. Ez a kérdőív a szervezetre szabott: az előkészítő szakaszban úgy alakítjuk a kérdéseket, hogy az megfeleljen a szervezet jellemzőinek.

A munkacsoportok és egyének szintjén a kérdőíves felmérés mellett lehetőség van a Vienna Test System érvényes és megbízható stresszt mérő tesztjeinek a bevetésére is. Ezek a tesztek képesek azonosítani a kitöltő mentális egészségi állapotát, használatukkal azonosíthatók azok a csoportok, egyének, akik segítséget igényelnek (például mert krónikus stresszt élnek meg túlhajszolt ellenálló képesség mellett, vagy éppen kiégést alacsony ellenálló képesség mellett). Az AVEM Munkahelyi Viselkedési Minták Teszt 11 faktorban, 4 különböző munkával kapcsolatos viselkedési mintát tud azonosítani. A BACO Reziliencia Teszt 6 helyzeten keresztül viselkedési szinten méri a vizsgált személy stresszel szembeni ellenálló képességét.

Minden hónapban kivesézünk egy tesztet!

RÉSZLETEK

Velünk az eredmények egyértelműek és könnyen értékelhetőek

Legyen szó szervezeti, munkacsoport szintű vagy egyéni mérésről, a mérés kimenetele mindig az eredményeket tartalmazó riport. A riport három részből áll: a törvényi előírásoknak megfelelő részletes beszámoló az összes kapott eredményről, rövid összefoglaló a legfontosabb eredményekről és akcióterv az azonosított pszichoszociális kockázatok kezeléséről.

A riportokban az eredmények többféle módon is megjelenítésre kerülnek: pontszámokban, profilgrafikonokban, szövegesen, illetve választható normacsoportokhoz viszonyítva. Mind a pszichoszociális kockázatokat mérő kérdőívünk, mind a Vienna Test System tesztjei mögött több ezer fős normacsoportok állnak.

A riportok arculata, színvilága, formátuma rugalmasan igazítható a megrendelő elvárásaihoz (pl. tartalmazhatja a megrendelő logóját).

Csak törvényi kötelesség?

A pszichoszociális kockázatok mérése, majd kezelése nem csak törvényi kötelezettség, hanem egészséges munkakörnyezetet teremt, ami a produktivitás egyik alapja. Egy ilyen környezetben a munkavállalók elégedettek, és motiváltak arra, hogy a lehető legjobb teljesítményt nyújtsák. A szervezet számára ez jó üzleti eredményekben, az innovatív és kreatív munkaállományban, a hiányzás alacsony mértékében, és a csekély mértékű fluktuációban realizálódik.

Az elmúlt években több olyan kutatás készült, ami igazolta, hogy a pszichoszociális kockázatok felmérése és kezelése nem csupán a törvényi előírások miatt fontos, hanem azért is, mert közvetlen üzleti előnyökkel jár. Egy több programot vizsgáló, 2013-as riport úgy találta, hogy a lelki egészséggel kapcsolatos szervezeti programok szinte kivétel nélkül mindig megtérültek a szervezet számára.

A mérésen túl

Partnereinken keresztül abban is tudunk segíteni, hogy az azonosított pszichoszociális kockázatok kezelése is megtörténjen. A beavatkozások jellemzően a teljes szervezet, az egyes munkacsoportok vagy a munkatársak szintjén történnek. A velünk kapcsolatban álló képzett trénerek, pszichológusok több lehetőséget tudnak felkínálni a pszichoszociális kockázatok megszüntetésére, enyhítésére. A hagyományos stresszkezelő tréningek mellett partnereink kínálatában léteznek új, innovatív eszközök, mint például a zene és a művészet elemeinek felhasználása a beavatkozás során.

Tegye meg az első lépést a kiegyensúlyozott munkahelye érdekében, kérje pszichoszociális kockázat elemzésre vonatkozó ajánlatunkat!

Jelentkezés most

Hívja személyes teszt asszisztensét:

Közvetlen számunk: +36 70 602 7050

Vagy küldjön üzenetet: